meltemi20061978lasalina.jpg
Arubalta tultiin lastauslaituriin kello 1145