luovutuspaiva600.jpg NESTEGASThumbnailsNESTEGAS
Henkilöt vasemmalta lukien: J.Kaipainen, 1. mestari / J.Kuivala, 2.mestari/ T.Korhonen, varustamosta/ E.Colin,3.mestari/J.Mäkinen 2.perämies/ O.Vuorenmaa, yliperämies / A.Näsi, kapteeni / J.Stenberg, konepäällikkö/ A.O.Bark, varustamosta /
S.Vilkki, 1.perämies / Ramsted, varustamosta.
Teksti ja kuva: Jorma Kaipainen