Suvi oli rakennettu Hampurissa 1960 Elbe-joelle turistivesibussiksi, pituudeltaan 23 metriä ja leveydeltään 5,16m sekä syväyttä 1,8m. Suvi rekisteröitiin muistaakseni 150 matkustajalle. Suomen Kauppalaivasto 1984 julkaisun mukaan Suvin konetehoksi oli ilmoitettu 276kw, nopus 10 solmua.
Kolu - slussi kiinni
Kolu - slussi kiinni

0 komentāri

168 skatījumi

Letgo peräköysi
Letgo peräköysi

0 komentāri

172 skatījumi

Maaherra seurueineen
Maaherra seurueineen

0 komentāri

175 skatījumi

Mikko Niskasen Käpykolo
Mikko Niskasen Käpykolo

0 komentāri

203 skatījumi

Ruorissa
Ruorissa

0 komentāri

188 skatījumi

Varustamon toimitusjohtaja Leena
Varustamon toimitusjohtaja Leena

0 komentāri

177 skatījumi

Kolun kanavalla
Kolun kanavalla

0 komentāri

172 skatījumi

Neiturin kanavalla
Neiturin kanavalla

3 komentāri

187 skatījumi

Kippari Härmälä
Kippari Härmälä

0 komentāri

173 skatījumi

SUVI-laivaTervossa
SUVI-laivaTervossa

0 komentāri

193 skatījumi