SS CAPELLA (3) (OFHF, LR 5506209) Valmistunut/Completed 1946.1.9: Helsinki, Hietalahti Wärtsilä-Koncernen Ab 2098 dwt, 1340 IHP, 83.55 x 11.90 x 5.36 m. Same shipyard built with similar particulars ships to SHOY - FÅA: CAPELLA (2), CLIO (2), FENNIA (2), BJARMIA (2), unnamed 1946.1.9: CAPELLA, homeport Helsinki, Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab, Helsinki 1965.6.24: CAPELLA, sold for demolition in Bruges, Brugse Scheepsslooperij N.V., arrived 1965.7.9.
CAPELLA
CAPELLA

1 komentārs

126 skatījumi

CAPELLA, Odense
CAPELLA, Odense

0 komentāri

116 skatījumi

Poosu ja matruusi
Poosu ja matruusi

0 komentāri

148 skatījumi

Porukkaa
Porukkaa

0 komentāri

150 skatījumi

Isäukko Pariisissa
Isäukko Pariisissa

0 komentāri

154 skatījumi

Isäukko Pariisissa
Isäukko Pariisissa

0 komentāri

147 skatījumi

Isäukko Pariisissa
Isäukko Pariisissa

0 komentāri

139 skatījumi

Isäukko Eiffelissä
Isäukko Eiffelissä

0 komentāri

139 skatījumi

CAPELLA, Kotka
CAPELLA, Kotka

1 komentārs

164 skatījumi

CAPELLA
CAPELLA

0 komentāri

167 skatījumi

CAPELLA, lähinnä
CAPELLA, lähinnä

0 komentāri

170 skatījumi

CAPELLA
CAPELLA

0 komentāri

147 skatījumi