MS DANA MINERVA (LR/IMO 7808188) Valmistunut/completed 1979.4.26, Denmark, Helsingør, Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri . 3390 dwt, ? HP, 105.6 x 19.0 x ? draft m. 1979.4.26: DANA MINERVA, Esbjerg. DFDS 79 NOPAL MINERVA - 82 DANA MINERVA - 83 KIRK CHALLENGER - 84 CHALLENGER B. - 89 KIRK CHALLENGER - 98 CHALLENGER K. - 00 NATHAN M. - 00 PLATENSE. 2016.2.17: Montevideo
KIRK CHALLENGER, Miami
KIRK CHALLENGER, Miami

0 komentāri

83 skatījumi

KIRK CHALLENGER, Miami
KIRK CHALLENGER, Miami

0 komentāri

102 skatījumi

DANA MINERVA, vesillelasku
DANA MINERVA, vesillelasku

0 komentāri

115 skatījumi

KIRK CHALLENGER, Grand Cayman
KIRK CHALLENGER, Grand Cayman

0 komentāri

109 skatījumi

KIRK CHALLENGER, Melbourne
KIRK CHALLENGER, Melbourne

0 komentāri

96 skatījumi

KIRK CHALLENGER, Miami
KIRK CHALLENGER, Miami

0 komentāri

102 skatījumi

DANA MINERVA, vesillelasku
DANA MINERVA, vesillelasku

0 komentāri

102 skatījumi