You are here

Vasa Shipping

Ab Vasa Shipping Oy perustettiin Vaasassa marraskuussa 1957. Mukana oli viisi osakasta, pääomistajana merikapteeni Nils Berg, joka toimi varustamon johtajana 1957-1971. Hallituksen puheenjohtajana toimi 1957-1973 kauppaneuvos Gunnar Erickson.

Yhtiön toimitusjohtajaksi tuli vuonna 1972 VTM Sixten Erickson ja Nils Berg toimi hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1973 ja hänen tilalleen tuli varatuomari Jan-Erik Ehrström 1975. Varatoimitusjohtajana toimi ekonomi Ingvald Ahlskog. Yhtiöön kuului myös Vaskiluodossa toimiva ahtausliike Ab Ostrobotnia Stevedore Oy. Kauppaneuvos Gunnar Erickson (1894-1973) toimi pitkään isänsä perustaman sahan Ab Kronvik Oy:n johtajana ja pääosakkaana. Hän oli mukana myös monissa Vaasan alueen varustamoissa, kuten Kronvik Shipping, Vasa Rederi ja Wasa Steamship.

Vasa Shipping osakekirja

Varustamon ensimmäinen laiva, vuonna 1930 rakennettu 6200 dwt S/S MERCIA (1), ostettiin Ruotsista Vasa Shippingin nimiin vasta huhtikuussa 1959. Seuraavina vuosina varustamon hoitoon tuli aluksia Bergin omistamista kahdesta muusta varustamosta. Nämä mainitaan edempänä kyseisten yhtiöiden kohdalla.

Vuonna 1963 varustamo hankki Norjasta seuraavan oman laivan. S/S GRACIA (1) (ex-ERVIKEN) oli kantavuudeltaan 7040 dwt ja rakennettu 1950. Kun Bergin varustamot 1967 fuusioitiin Vasa Shippingiin, tuli varustamon omistukseen alukset JOHANNA ja KRUCIA. Seuraava alushankinta oli 1968 GRACIA (2), 6600 dwt, rakennettu 1953. Laiva oli entinen FINNSAILOR. Seuraavana vuonna varustamoon tuli vuonna 1937 rakennettu MERCIA (2), Thombrokersin entinen 3820 dwt:n MYLLE, joka oli JOHANNAn sisaralus.

Laivoja ostettiin ja niitä myös myytiin, vuosikymmenen vaihteessa varustamolla oli kolme laivaa; GRACIA (2), MERCIA (2) ja JOHANNA.

Seuraavan vuosikymmenen ensimmäinen hankinta 1970 oli CARDONIA (1966, 5560 dwt ex-CARDONA). Alus kuljetti ainakin alkuaikoina kivibulkkia Ruotsista Hollantiin. Vuonna 1973 ostettiin Yhtyneiden Paperitehtaiden entinen SIMPELE, joka sai nimekseen LISA. 1960 rakennetulla aluksella oli kantavuutta 3650 dwt. Seuraavina vuosina siirrettiin Ruotsin lipulta Vasa Shippingin omistukseen useita laivoja. Vuonna 1955 valmistunut 6200 dwt FRANCES SALMAN hankittiin 1973. Tosin laiva ennen Suomen lipulle tuloaan kierrätettiin Liberian kautta nimellä LYNN. Vaasalaisessa omistuksessa se sai nimen FRANCES. Seuraavana vuonna ruotsalainen 1966 rakennettu 5676 dwt TILIA GORTHON hankittiin ja uudeksi nimeksi tuli COLONEL BILL. Alusta pidennettiin 1975, jolloin kantavuudeksi tuli 6700 dwt. Ruotsalaisten alusten siirto vaasalaisiin väreihin jatkui 1977. Tuolloin sisaralukset ANDREW SALMAN (1966, 3353 dwt) ja MICHAEL SALMAN (1967, 3339 dwt) tulivat varustamon omistukseen ja saivat nimet ANDREW ja MICHAEL.

Vasa Shipping osakekirja

copyright: Markku Kääntä

Vielä yksi ruotsalainen laiva siirtyi Vasa Shippingin nimiin. 1978 Salen-varustamon jäähdytysalus SAN BENITO (1968, 8440 dwt) sai ahteeriinsa kotipaikan Vasa. Salen aikarahtasi aluksen viideksi vuodeksi.

Vuonna 1974 kuivarahtimarkkinoilla rahtien hinnat olivat hyviä ja käyrät osoittivat jatkuvaa nousua. Tämän innoittamana Vasa Shipping tilasi englantilaiselta telakalta kaksi alusta. Nämä olivat suosittua SD-14 tyyppiä. Viidellä lastiruumalla varustetut laivat olivat vetoisuudeltaan noin 15200 dwt. Muut mitat olivat noin 144 x 21 x 9 metriä, koneteho noin 7500 bhp. Valmistumisajankohdaksi oli kaavailtu vuosi 1978. Rakennustelakka oli Austin & Pickersgill, Southwick, Sunderland.

Vuonna 1975 rahtihinnat kuitenkin kääntyivät pitkään syöksyyn alaspäin. Koska näkymät olivat synkät, päätti Vasa Shipping myydä alusten tilaussopimukset pois. Ostaja löytyi Hollannista, Vroon B.V. Ensimmäinen laivoista valmistui nimellä EUROPEAN EXPRESS (IMO 7422831) joulukuussa 1978. Toinen, AFRICAN EXPRESS (IMO 7422843), puolestaan luovutettiin hollantilaiselle omistajalle huhtikuussa 1979. Vuonna 1984 molemmat myytiin Kiinaan. European Express sai nimen AN LU JIANG. Toukokuussa 2004 se täydessä lannoitelastissa törmäsi Chittagongin ulkopuolella vedenalaiseen hylkyyn. Hinaajan avustuksella se siirtyi kauemmas ankkuriin ja upposi myöhemmin veden vallatessa aluksen. AFRICAN EXPRESS sai kiinalaisena nimen AN SAI JIANG ja 1998 nimen YU JIA. Elokuussa 2003 se matkalla Intiasta Kiinaan vaurioitui myrskyssä, alkoi vuotaa ja upposi Bengalin lahdella.

Vuonna 1978 norjalainen Eilert Lunds Rederi meni konkurssiin. Sen aluksista ELIANNE (1972, 16050 dwt) myytiin ja uudeksi omistajaksi rekisteröitiin Croydon Inc, Singapore. Alus sai nimen GREZ ja hoitovarustamona toimi Vasa Shipping. Myöhemmin alus siirrettiin Liberian lipulle. Lundsin varustamon toinen laiva, SUSANNE (1976, 15000 dwt) siirtyi 1979 South Boston & Quincy Shipping, Monrovia yhtiölle ja nimeksi tuli MARLY. Myös tämän aluksen hoitovarustamona toimi Vasa Shipping. Molempien omistajayhtiöiden taustalla lienee ainakin osittain ollut norjalainen pääoma.

Viimeisimpiä hankintoja varustamoon ennen konkurssia oli ro-ro lautta ABUJA EXPRESS (1978, 14763 dwt, ex-EMIRATES EXPRESS). Alus liisattiin Kansallisrahoitukselta 1981.

Vasa Shipping julistettiin konkurssiin 31.10.1983, Kaupparekisterissä konkurssimerkintä 08.03.1984. Tuolloin yhtiön omistuksessa oli käytännössä enää yksi alus, Norjassa ylösmakaava SAN BENITO. Laivan hoitovarustamoksi vaihdettiin Finnlines, mutta liikennöintiä ei jatkettu, vaan alus myytiin myöhemmin kreikkalaiselle varustamolle. Liisattu ABUJA EXPRESS siirtyi takaisin Kansallisrahoituksen hallintaan. MARLY ja GREZ alusten Vasa Shippingin välittämä henkilökunta kotiutettiin heti alkuvuodesta 1984 ja laivat vaihtoivat nimeä ja hoitovarustamoa.

Vuosien 1983/84 tienoissa oli MAR BALTICO (1967, 1242 dwt, IMO 6725183) rekisteröity Vasa Shippingin nimiin (manager-owner), omistajana norjalainen Fiskernes Bank. Saadun tiedon mukaan tätä ja sen sisaralusta MAR ARTICO (IMO 6712851) operoi noihin aikoihin Kolumbiasta käsin merikapteeni Timo K Jensen. Hän oli työskennellyt aiemmin mm. Nielsenin ja Hangö Shipownersin aluksilla. Vuoden 1983 kevääseen asti hän oli toiminut SAN BENITOn päällikkönä. Nämä kaksi MAR-laivaa liikennöivät Etelä-Amerikan rannikolla. Operaatio oli melko lyhytaikainen ja tarkkaa tietoa ei ole, missä laajuudessa Vasa Shipping oli osallisena toimintaan.

Hiukan lisätietoa yllämainituista kahdesta aluksesta: Jensenin kolumbialainen yhtiö MaxMar Chartering S.A. otti laivat bareboat charteriin 1983. MAR BALTICO syyskuussa Perun rannikolla ja MAR ARTICO lokakuussa Bahaman vesillä. Alukset omisti edelleen Larvik Navigation/Fiskernes Bank Panama/Norja. Molemmat laivat myytiin helmikuussa 1984. Timo Jensenin kertoman mukaan Vasa Shipping ei ollut osallisena laivojen operoinnissa. Selvitettäväksi edelleen jää, mikä oli Fiskernes Bankin ja Vasa Shippingin välinen yhteys.

 

Johanship osakekirja

 

AB JOHANSHIP OY

Edellä mainittu merikapteeni Nils Berg oli jo aiemmin ollut mukana varustamotoiminnassa, osakkaana mm. Kronvik Shipping yhtiössä. Vuonna 1960 Nils Berg perusti varustamon Ab Johanship Oy ja osti sille ruotsista höyrylaivan JOHAN JEANSSON (1930, 2370 dwt), jonka nimeksi tuli JOHAN. Vuonna 1962 ostettiin Saksasta VOGELSBERG (1938, 3760 dwt), joka sai nimekseen JOHANNA. Laivojen hoitovarustamona toimi Vasa Shipping. Kun varustamot yhdistyivät 30.10.1967, Johanshipin ainoa jäljellä oleva alus JOHANNA siirtyi Vasa Shippingin nimiin.

 

AB KRUCIA SHIPPING OY

 

Vuonna 1960 Berg perusti toisenkin varustamon, Krucia Shipping. Tämän yhtiön nimiin tuli samana vuonna tanskalainen S/S KRUSAA (1939, 5270 dwt), joka Suomen lipun alla sai nimen KRUCIA. Seuraavana vuonna yhtiölle ostettiin vielä Ruotsista pikkuinen FLICIA (ex-PALERMO 1934, 500 dwt). Näidenkin alusten hoitovarustamona toimi Vasa Shipping. FLICIA kuitenkin myytiin edelleen parin vuoden kuluttua ja fuusiossa 30.10.1967 Vasa Shippingin omistukseen tuli vain KRUCIA.

 

AB KORSHOLM SHIPPING OY

 

Varustamo perustettiin Vaasassa 1973, perustajina Vasa Shippingin osakkaat Nils Berg (50%) ja Ingvald Ahlskog (25%). Kolmantena osakkaana oli merikapteeni Matts Kowala, osuutenaan 25%. Kowala oli aiemmin toiminut muunmuassa Thombrokersilla. Korsholm Shipping toimi Vasa Shippingin yhteydessä, joka oli sen alusten hoitovarustamo. Korsholm Shippingin nimiin siirrettiin 1973 MERCIA (2) ja 1976 FRANCES. Vuonna 1979 ostettiin varustamolle vielä Norjasta 1962 rakennettu 10500 dwt SANDVIKEN, jonka päällikkönäkin yksi varustamon osakas, Matts Kowala oli jonkin aikaa. SANDVIKEN oli rahdattu kanadalaiselle Reed-yhtiölle ja se kuljetti paperilasteja Kanadasta Englantiin ja Kolumbiaan. MERCIA myytiin Kreikkaan jo 1974 ja FRANCES ja SANDVIKEN liputettiin 1980 ja 1981 mukavammille lipuille. Näiden jonkinlaisena hoitovarustamona toimi edelleenkin Vasa Shipping. FRANCES romutettiin 1982 konehuonepalon jälkeen ja SANDVIKEN myytiin Thaimaahan 1984.

 

OY VASA OCEAN CARRIERS AB

 

Yhtiö perustettiin 11.01.1974. Varsinaisia hallituksen jäseniä olivat Jan Waselius (H:ki), Sixten Ericksson ja Ingvald Ahlskog. Varajäseniä Jan-Erik Ehrstöm ja Nils Erik Berg. Uuden yhtiön omistukseen siirrettiin edellisvuonna Vasa Shippingille ostettu MS LISA ja Vasa Shipping jatkoi hoitovarustamona. LISA myytiin 1975 ja ilmeisesti Vasa Ocean Carriers ei sen jälkeen omistanut muita aluksia.

 

OY FRIOSHIPS AB

 

Helmikuussa 1979 VS osti kaikki OY Frioships AB:n osakkeet. Samalla varustamon omistukseen siirtyi FREEZER FINN jäähdytysalus. Aluksen managerina jatkoi edelleen Gustav Erikson Maarianhaminassa. FREEZER FINN myytiin Kyprokselle 1982.

 

LÄHTEET:
Historiatiedot on kerännyt ja tekstin kirjoittanut Jari Savolainen

Vasa Shipping presentation 1977
Kauppalaiva.nba.fi
Krzysztof Brzoza/ www.maritimeforum.fi
G. Kock / www.porssitieto.fi
Rami Wirrankoski / www.maritimeforum.fi
Gustav Lindqvist / www.maritimeforum.fi
Markku Kääntä
www.kansallisbiografia.fi
www.miramarshipindex.org.nz

 

Kommentit

Vasa Shippingin M/S Johannasta ei näe kirjoituksia lainkaan. Olin itse vuosina 1968 -1970 moottorimiehenä Johannalla. Chiefinä oli Kristinankaupungista kotoisin oleva Mr. Harju ja Ykkösenä oli Douglas Ström, ja kolmosena Vaasasta kotoisin oleva Georg Örn. Kokkina Marja Piela, tunkkina Keijo Pöppönen. Kipparina oli hyvin etäinen Ahvenanmaalainen nimeä en muista, mutta förstinä oli Kotkalainen Wirkki.

JariSavolainen's picture

Historiikissa on mainittu JOHANNA AB JOHANSHIP OY kohdalla, laivan nimi on jäänyt tummentamatta. Johannan sisaralus oli MERCIA (2). Näistä VS:n laivoista tulee tarkemmat elämänkaaret myöhemmin klikattavaksi sivun oikeasta reunasta. Toivon mukaan lukijat myös runsain määrin lähettävät kuvia ja tarinoita näistä mielenkiintoisista aluksista ja niiden henkilökunnasta. Oheisessa linkissä yksi kuva JOHANNAsta, olisiko hiukan laaksiidallaan; http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1215468

Itse olin kipinän virkaa hoitamassa Johannalla 15.1.69 - 8.1.70 ja vaki kipparina oli Karl Björkqvist. Kaikki nuo edellämainitut nimet tuntuvat tutuilta. Vuoden sisällä piipahdettiin kahdesti Suomessa. Seilasimme dispanssin turvin pitkään vain kahden perämiehen voimin. Muistaakseni Brasiliassa saatiin sitten uusi försti, Olavi Peuranheimo, jonka historia oli vienyt sotien jälkeen jonkinasteiseen "maanpakoo" Etelä Ameriikkaan. Oli mielenkiintoinen persoon, kotoisin muistaakseni Kokkolasta ja palveli sotien aikana merivoimissa. terv. Rja

Muistuikin heti mieleen että kipinän nimi oli Hans Bolzig ja että hän oli älyttömän taitava flamenco kitaristi.Peuranheimo tuli Lontoosta mukaan matkalle Santokseen. Hän piti meille Espanjankilen kurssia matkan aikana

Satamia ja välimatkoja oli jonkin verran puolentoista vuoden aikana mutta kaksi matkaa on jäänyt erityisesti mieleen. Ensimmäinen oli matka Haiffasta Albanian Durresiin. Se oli juuri ennen joulua 1969. Välimerellä kova myrsky ja meillä ei ollut lastia lainkaan. Sattui muutama ns " pohjaslaagi" kun laiva tippui kahden aallon väliin. Meteli oli kuin tykillä olisi ampunut  ja runko tärisi valtavasti. Johannan runko oli niitattu ja tällainen rasitus johti siihen että muutama niitti katkesi ja siitä tuli sitten vuoto jota länssipumppu sai hoitaa kunnes saimme reijän tulpattua. Jäimme Durresin redille ankkuriin. Seuraavana yönä oli taas melkoinen pamaus Johannan runkoon kun ruotsalaisen laivan ankkuri petti ja se iski Johannan kylkeen.

Toinen tapaus oli kun kuljetimme propseja Prins Edgarin Islandista ( Soures ) Pohjoisatlantin halki Espanjaan. Aika oli kesäkuun alkua. Tuohon aikaan irtoaa jäävuoret Grönlannin jäätiköstä ja niitä on syytä varoa. Ongelma oli että meillä ei ollut toimivaa tutkaa. Kippari määräsi kansimiehiä vuorollaan konehuoneeseen tuijottamaan jäähdytysveden lämpötilamittaria. Näkyvyys Atlantilla oli sumun takia hyvin rajoitettu mutta koska tuulta ei ollut juuri nimeksikään niin kippari sanoi että jäävuoren läheisyydessä on merivesi muutama aste kylmempää. No, ehkä näin, mutta ainuttakaan jäävuorta emme nähneet ja jäähdytysveden lämpötila pysyi tasaisena koko ajan ja pääsimme ehjin nahoin yli.

Olin Johannalla moottorimiehenä 15.01.69 - 11.06.70

Kipparina oli Björkqvist. Yllä mainitut nimet muistan minäkin ja lisäksi Kone 2 Jukka Pirttinen. Jose' da Costa oli ensin messikallena mutta sai reissun aikana moottorioppilaan pestin. Jose' oli minun hyttikaveri. Hänelle kävi kotikaupungissa San Fransisco de Sul: ssa huonosti kun hän yritti viedä kotiin transistoriradion ja kaksi kartonkia tupakkaa ja jäi portilla kiinni. Hän ei sen jälkeen enää tullut takasin laivaan. Jose'n isä oli aikoinaan ollut KRUSIAlla töissä. Lisäksi muistan että sähkömiehenä toimi Hermanni ? ja yksi kansimiehistä oli Porilainen Tilles. Vasa Shippingin työrupeaman jälkeen Keijo Pöppönen oli Finnjetillä tunkkina siihen asti kun se myytiin.

Olikohan se Johannan kippari "Lemlandin keisari"Lindström nimeltään.minä puolestani olin Flicialla jungmannina,ajettiin puuhaketta Vaasasta Kronvikin sahalta Ruotsiin Örnsköldsvikiin.

JariSavolainen's picture

FLICIA kuvia
En nyt kylmiltään löytänyt laivasta kuvaa nimellä FLICIA, mutta nimillä COTENTIN ja GISELA pari otosta;
http://www.tynebuiltships.co.uk/R-Ships/rock1934.html
http://www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/Marketstore/Foto/?msobjid=96209

Joskus -81 tai -82 soitin Vasa Shippingille ja kysyin jobia. Niillä oli väliperämiehen paikka. Sovittiin, että tulen seuraavalla viikolla Vaasaan. Menin sovittuna päivänä, konttorissa istui kaveri, joka esitteli olevansa varatuomari "nn" ja jatkoi, että mitään jobeja ei ole eikä tule, firma on haettu konkurssiin.
Valitettavasti en enää muista yksityiskohtia sen tarkemmin. Mutta sen tiedän, että se ei voinut olla syksyllä 1983, koska minulla oli vakituinen jobi keväästä -83 alkaen.
Syväraumalainen

JariSavolainen's picture

Kyllä se konkka oli 1983. Vaasan RO:n papereissa tarkemmin 31.10.1983. Minun työsuhteeni sanottiin irti sitten muutama päivä tuon jälkeen.

En väitä, että konkka ei ollut 1983. Yritin kertoa, että firma oli ollut kiikun kaakun jo jonkin aikaa ja ilmeisesti ainakin yksi konkurssihakemus oli jo aimmmin rauennut - syystä tai toisesta. Tai sitten konttorissa istui joku käytännön pilailija.

Tervehdys Aasiasta!
Saitko tutkimuksissasi selville SOA:n yhteyttä Vaasa Shippingiin? Lähtökohtaisesti Frances ja Sandviken ovat saattaneet ollä hänen tai hänen yhtiöidensä aluksia?
Ainakin tarinoissa Everest Oil Pty Spore, lienee ollut hänen yhtiöitään.Joku - halutessaan - voisi avata näitä menneisyyden arvoituksia! Mietiskeli; Hank

JariSavolainen's picture

Moi Hank. Ei ole SOA arvoitukset selvinneet. Eli sanaista arkkuaan ei ole kukaan asiaatunteva avannut.Sinähän voisit Singaporessa poiketa Everestin konttoriin, jos sellainen Shentonilla vielä on. Vaan saattaapi olla, että siellä menneitä muistelevaa tulee tikulla silmään... :-)

Vasa Shippingin Frances ja Sandviken.
Syksylla -80 suomalainen Sven Ahlqvist osti Franceksen ja myohemmin myos Sandvikenin ja ne oli Everest Oil Pty Ltd nimisen firman omistuksessa. Svenkka kuoli kevaalla -83 ja sen jalkeen luultavasti Everest Oilkin lopahti. Hanella oli Kauko-Idan vesilla muitakin laivoja, enimmakseen pienia tankkeja, lukuunottamatta M7T Jaya Mulio- tankkia joka oli 25000 tonninen entinen vanha normanni joka makasi ylos Singaporessa 2 vuotta , jossa itsekin palvelin 7 kuukautta. Singaporesta laiva vietiin viimein romuksi Taiwanille ajamatta yhtaan lastia. Svenkalla oli siella myos toissa itseni lisaksi jo edesmennet Tarkion Matti ja Koukku-Koponen, mukavia miehia molemmat.
T:Wäiski

Good day

In the 80 I sailed on board the m/v sandviken for abt 8 months
Very nice experience crew was finnish then Polish after few months

As Canadian , it was for me a great experience

Thks to Ab Vasa for that opportunity

Brgds*/Louis Bruneau
Director RTA Marine agency

Onko kenellakaan kuvia tasta laivasta, joka upposi Atlantilla toukokuun neljas paiva vuonna 1957?
Taman laivan omisti AB Kronvik Shipping Co OY (Gunnar Erickson.

Mahtaako kenellakaan olla sanomalehtiartikkelia tasta laivaonnettomuudesta? Vasabladetissa varmaan oli kirjoitus tasta. Voisiko taman artikkelin skannata ja laittaa naille sivuille? Tiedan, etta laivassa oli mukana viisi miesta Kaskisista.

Halusin vain lisata, etta laivan nimi oli ms/Bornholm.

Äänimeren sivuilta tietoa löytyy albumista Yhden laivan varustamoita - >Kronvik Shipping:

http://www.aanimeri.fi/piwigo/index.php?/category/196

Äänimeren sivuilta voi etsiä valokuvia Laivakuvia sivuston oikeaasta yläreunasta "Discover". Äänimeren jutuista voi etsiä kertomuksia oikeassa ylänurkassa olevalla Etsi laatikolla, joka ei etsi valokuva-albumeista.

Timo Sylvänne

Hei, isäni Bruno Wasen oli Bornholmilla kun se upposi. Meillä on kuva laivasta ja isäni lyhyt selostus laivan uppoamisesta. Ja muutakin voi löytyä.

Mielellään otetaan vastaan kuvat ja tarinat, tv Timo.Sylvanne@aanimeri.fi

Hei! Kaivan paremmalla ajalla esiin kaikki m/s Bornholmiin liittyvät kuvat ja paperit, osa kuvista on äidilläni. Isä (s. 1922) kuoli jo yli 10 vuotta sitten, mutta äitini elää ja voin haastatella vähän häntä. Muistan hänen joskus kertoneen kuulleensa laivan haaksirikosta radiosta ja menneensä sitten konsulaattiin kyselemään miten miehen kävi. Itse oli tapahtuman aikaan vajaan parin vuoden ikäinen, isä sanoi minulle joskus että minulle ostetut lelut ovat Atlantin pohjassa. Isä siirtyikin sen haaksirikon jälkeen ns. maihin ja meni konemestariksi ja -päälliköksi Nauvon lautoille. Ennen Bornholmilla oloa hän oli Nimbuksella monta vuotta, siitäkin on kuvia ja papereita jos jotakuta kiinnostaa göteborgilainen Transatlantic-varustamo. T. irmeli.wasen@gmail.com

Ainakin viikkosamissa 24.5.1957 numero 21 on tästä juttu.
Tiedostoja aiheesta otan vastaan jouni.tuori@netikka.fi

JariSavolainen's picture

Olet ehkä tämän nähnytkin, mutta e-bayssa on myynnissä kuva Bornholmin miehistöstä Duanen kannella  http://www.ebay.com/itm/1957-Crewmen-of-Finnish-Freighter-SS-Bornholm-on...

Onko mahdollista saada jostain selville ketka kuuluivat Bornholmin miehistöön (28)?

Miehistöluetteloiden etsintään Kansallisarkistosta ohje Äänimeren Merimiesjuttufoorumin "Muuta muistelua".

Viikkosanomien BORNHOLM jutun kuva on suurempana laivan valokuva-albumissa.